Kokousten pöytäkirjat

Kokousten pöytäkirjat

Tällä sivulla julkaistaan valmiit pöytäkirjat, kun ne on sääntöjen mukaan hyväksytty ja allekirjoitettu. Teknisistä syistä allekirjoitetut versiot ovat toistaiseksi saatavilla vain pyydettäessä Ronja Valkealalta.